Folder Stavebné práce

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Stavebné práce.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 12 of 12).

1-10 11-12

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Umiestnenie trvalého dopravného zariadenia pri pavilóne Q na SPU v NitreA. Kentošová05/03/201805/03/2018
Výzva na predloženie ponuky - Projektová dokumentácia na sanáciu statických porúch spojovacej chdby na KHBPV. Baláž07/21/201607/21/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (11 - 20 of 32).

NameEnter folder
Ručné maľovanie interiérov, lokálna oprava omietok v Študentských domovoch
Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri pavilóne RI v hlavnom areáli SPU v Nitre
Oprava brán s príslušenstvom v areáli SPU v Nitre
Výmena okien na pavilóne BA Katedry hygieny a bezpečnosti potravín
Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť
Rekonštrukcia vstupného schodiska do ŠD A.Bernoláka
,Oprava sociálnych zariadeni v budove BZ FZKI SPU v Nitre
Rekonštrukcia 10 buniek na 1.NP v ŠD Mladosť
Sanácia statických porúch spojovacej chodby na KHBP
Oprava sociálnych zariadení v budove Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (KOVV)KOVV