Priečinok Stavebné práce

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Stavebné práce.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 12 z 12).

1-10 11-12

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Umiestnenie trvalého dopravného zariadenia pri pavilóne Q na SPU v Nitre
A. Kentošová03.05.2018
03.05.2018
Výzva na predloženie ponuky - Projektová dokumentácia na sanáciu statických porúch spojovacej chdby na KHBPV. Baláž
21.07.2016
21.07.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (11 - 20 z 32).

Názov
Vstup do priečinka
Ručné maľovanie interiérov, lokálna oprava omietok v Študentských domovoch
Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri pavilóne RI v hlavnom areáli SPU v Nitre
Oprava brán s príslušenstvom v areáli SPU v Nitre
Výmena okien na pavilóne BA Katedry hygieny a bezpečnosti potravín
Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť
Rekonštrukcia vstupného schodiska do ŠD A.Bernoláka
,Oprava sociálnych zariadeni v budove BZ FZKI SPU v Nitre
Rekonštrukcia 10 buniek na 1.NP v ŠD Mladosť
Sanácia statických porúch spojovacej chodby na KHBP
Oprava sociálnych zariadení v budove Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (KOVV)KOVV