Priečinok Stavebné práce

   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Stavebné práce.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 10 z 12).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Modernizácia vstupov a výstupov do/z areálu verejného obstarávateľa v NitreE. Kolníková15.11.2016
15.11.2016
Modernizácia vstupov a výstupov do/z areálu verejného obstarávateľa v Nitre
Príloha k výzve E. Kolníková
15.11.2016
15.11.2016
Oprava nájomného bytu na predmostí
Výzva na predloženie ponuky
12.10.2016
12.10.2016
Oprava nájomného bytu na predmostí - výkaz výmer
Pridaný dokument - Výkaz výmer - ...
12.10.201612.10.2016
Oprava pretekajúcej strechy prístavby – žeriavovne - Katedry ovocinárstva vinohradníctva a vinárstva
Výzva na predloženie ponukyV. Baláž28.03.201828.03.2018
Oprava pretekajúcej strechy prístavby Katedry ovocinárstva vinohradníctva a vinárstva
Oprava pretekajúcej strechy príst...
30.10.2017
30.10.2017
Oprava vodovodnej stupačky v pavilóne E
Výzva na predloženie ponuky
06.09.2016
06.09.2016
Statický posudok na spojovaciu chodbu KHBP . Ing. Bojda
21.07.2016
21.07.2016
Statický posudok na spojovaciu chodbu KHBP . Ing. Bojda II.
21.07.2016
21.07.2016
Statický posudok na spojovaciu chodbu KHBP . Ing. Bojda III.
21.07.201621.07.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (31 - 32 z 32).

Názov
Vstup do priečinka
Oprava predizolovaného rozvodu v zemi
Oprava spevnenej plochy na malom parkovisku pri aule SPU v Nitre