Priečinok Tovary, okrem potravín

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Tovary, okrem potravín.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 18).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Bezkontaktné karty pre preukazy ISIC a obaly
Prieskum trhu - výzva na cenovú p...07.06.201807.06.2018
Bezkontaktné karty pre preukazy ISIC a obaly
Prieskum trhu - výzva na cenovú p...P. Škrovina
15.05.2020
15.05.2020
Dodávka a montáž klimatizácií
Dodávka a montáž klimatizácií do ...
25.05.2018
25.05.2018
Dodávka stolov do študovne ŠDaJ SPU v Nitre
A. Kentošová27.07.201827.07.2018
Obstaranie nábytku
Výzva na predloženie ponuky
M. Štrbová
27.07.2017
27.07.2017
"Ovocinárske náradie" v rámci projektu: zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI- SPU v Nitre
Výzva na predloženie ponuky
K. Valachovičová27.09.2018
27.09.2018
Spektrofotometer PGI T92+ (UV-VIS) so zabudovaným PC
Výzva na predloženie ponuky + Prí...
A. Kentošová
31.10.2018
31.10.2018
Spevnené jednolôžkové postele pre ŠDaJ SPU v Nitre
26.07.2018
26.07.2018
Školský nábytok a súvisiace práce vrátane elektroinštalačných
Prieskum trhu na obstaranie škols...
27.07.2018
27.07.2018
špecifické chemikálie
VýzvaI. Kružlíková
13.06.2016
13.06.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 9 z 9).

Názov
Vstup do priečinka
Konfuciova trieda
„Dodávka a montáž tieniacich žalúzií pre Technickú fakultu a čitáreň pod aulou SPU Nitra.“
Nákladné motorové vozidlo k praktickej výučbe študentov SPU v Nitre
Traktor s príslušenstvom
Laboratórne príslušenstvo
Interiérové vybavenie pre FZKI SPU
Dodávka nábytku pre ŠD Mladosť
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre SPU v Nitre
Dodávka papierových hygienických potrieb pre SPU v Nitre