Folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.

Document tree   

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 31).

1-10

Name
Comments
Entered by
Document date
ModificationsDisplay
Attachment
Demontáže a montáže technologických zariadení pre Bioplynovú stanicu
výzva na predloženie ponuky
Ľ. Civáňová03/31/2017
03/31/2017
Dodávka zabezpečovacieho systému – rozšírenie existujúceho zabezpečovacieho systémuVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová11/12/201811/12/2018
Doplnenia zabezpečovacieho systému pre odstávku prívodu plynu k spotrebičom Katedry mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z 
Výzva na predloženie ponuky
V. Baláž
06/18/2018
06/18/2018
Doplnenia zabezpečovacieho systému pre odstávku prívodu plynu k spotrebičom Katedry mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z V. Baláž06/18/2018
06/18/2018
Doplnenie kamerového systému
výzva na predloženie ponuky
M. Cigáňová
06/01/2018
06/01/2018
Dopravné služby - medzinárodná preprava osôb na festival "Sa Corona Arrubia"
Výzva05/26/2017
05/26/2017
Inovácia prístupu do systému číselníky na Portáli VŠ vrátane web services - súťaž je zrušenáVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová
11/07/2018
11/09/2018
Klimatizácia a vzduchotechnika VC ABT
Predmetom zákazky je vykonanie od...
07/11/2016
07/11/2016
Konzultačná činnosť a odborné poradenstvo
Výzva na predloženie ponuky
08/27/2018
08/27/2018
Obnova existujúceho prístupového systému
Výzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová
11/19/2018
11/19/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 22).

NameEnter folder
Knižnično informačný systém pre SlPK
Výzva - Oprava vonkajšej a vnútornej netesniacej kanalizácie pred a v budove Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU Nitra.“
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Servis zdvíhacích zariadení
PTK: Redizajn web stránky SPU v Nitre
Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená
Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl
Vytvorenie web aplikácie na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele z bázy dát
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Potravinový inkubátor, SPU v Nitre - Hala BH
Účtovné poradenstvo