Folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 31).

1-10 11-20 21-30 31

Name
Comments
Entered by
Document date
ModificationsDisplay
Attachment
Ochrana počítačovej siete proti malvéru a infekciám riadením DNS
Prieskum trhu - výzva na predlože...
05/19/2020
05/19/2020
Oprava napájacej a kondenzátnej nádrže v centrálnej kotolni SPU NitraVýzva na predloženie ponukyV. Baláž09/07/2016
09/07/2016
Oprava vodovodnej stupačky v juhovýchodnej časti pavilónu E pre nedostatočný tlak vody
V. Baláž
06/30/2017
06/30/2017
Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky na poskytnutie služieb s názvom "Poradenstvo v rámci projektu - Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI SPU v Nitre-doplnenie/opravaVýzva na predloženie ponuky-oprava08/09/201808/09/2018
Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky na poskytnutie služieb s názvom "Poradenstvo v rámci projektu - Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI SPU v Nitre
Výzva na predloženie ponuky
K. Valachovičová08/06/2018
08/09/2018
príloha k výzve - účtovné poradenstvo05/23/201605/23/2016
Prístup k databáze ProQuest Ebook Central – kolekcia Business and Economics na rok 2019
Výzva na predloženie ponuky
B. Bellérová
03/06/2019
03/06/2019
Realizácia web services v informačnom systéme
Výzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová11/12/201811/12/2018
Realizácia web services v informačnom systéme - súťaž je zrušená z dôvodu chýb v texte
Výzva na predloženie cenovej ponuky
D. Tóthová11/07/2018
11/09/2018
Rozšírenie existujúceho kamerového systému vrátane softvéru
M. Cigáňová04/06/2017
04/06/2017


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (11 - 18 of 18).

Name
Enter folder
Energetický audit pre CUŠ
Web aplikácia na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele - Zákazka zrušená
ŠD Pribina - predprojektová príprava
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Pranie a žehlenie bielizne pre SPU - Študentské domovy a jedálne v Nitre
PD na rekonštrukciu izieb v ŠD Nová Doba, SPU Nitra
Analýza možností personalizácie internetovej aplikácie Portál VŠ, návrh dizajnu, návrh algoritmu – Realizačná štúdia
Poistenie majetku z projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb