Folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (21 - 30 of 31).

21-30

NameCommentsEntered byDocument date
Modifications
Display
Attachment
Servisné služby pre tlač. zariadenie Pro 8120SE RICOH - výzva na predloženie cenovej ponuky
výzva na predloženie cenovej ponuky
E. Kolníková
10/02/2018
10/02/2018
Stavebno - technický posudok časti fasád objektov NKP obložených obkladom
Výzva vrátane prílohy 1 a 2
06/01/201606/01/2016
Stavebný dozor pre Novostavbu archívu a knižnice vrátane inžinierskych prípojok
E. Kolníková11/03/201711/03/2017
účtovné poradenstvo
05/23/2016
05/23/2016
Výmena výmenníkov na prípravu TUV v pav. CH a Z
09/05/2018
09/05/2018
Výmena výmenníkov na prípravu TUV v pav. CH a Z
Príloha č.1V. Baláž
09/05/2018
09/05/2018
Vypracovanie projektu pre akciu Obnova bazénu - zrkadliska
Výzva na predloženie cenovej ponukyE. Kolníková
02/27/2018
02/27/2018
Vývoj a implementácia softvéru na podporu používateľa
Výzva na predloženie cenovej ponuky
11/15/2018
11/15/2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky na prenájom Tobii Eye Tracker Glasses 2 (100 Hz) + Tobii Pro LabVýzva na predloženie ponukyD. Tóthová
03/13/2018
03/13/2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky na prenájom Tobii Eye Tracker X2-30 (30 Hz)
Výzva na predloženie ponuky
03/13/2018
04/30/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 18).

Name
Enter folder
Knižnično informačný systém pre SlPK
Výzva - Oprava vonkajšej a vnútornej netesniacej kanalizácie pred a v budove Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU Nitra.“
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Servis zdvíhacích zariadení
PTK: Redizajn web stránky SPU v Nitre
Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená
Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl
Vytvorenie web aplikácie na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele z bázy dát
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Potravinový inkubátor, SPU v Nitre - Hala BH
Účtovné poradenstvo