Folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (31 - 31 of 31).

31

Name
CommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Zavedenie GDPR v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
04/26/201804/26/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 18).

NameEnter folder
Knižnično informačný systém pre SlPK
Výzva - Oprava vonkajšej a vnútornej netesniacej kanalizácie pred a v budove Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU Nitra.“
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Servis zdvíhacích zariadení
PTK: Redizajn web stránky SPU v Nitre
Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená
Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl
Vytvorenie web aplikácie na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele z bázy dát
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Potravinový inkubátor, SPU v Nitre - Hala BH
Účtovné poradenstvo