Složka Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.

Strom dokumentů
   
Zobrazení dokumentů

Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z..

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (11 - 20 z 31).

1-10 11-20 21-30 31

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentuModifikace
Zobrazit
Příloha
Ochrana počítačovej siete proti malvéru a infekciám riadením DNS
Prieskum trhu - výzva na predlože...
19.05.2020
19.05.2020
Oprava napájacej a kondenzátnej nádrže v centrálnej kotolni SPU NitraVýzva na predloženie ponukyV. Baláž07.09.2016
07.09.2016
Oprava vodovodnej stupačky v juhovýchodnej časti pavilónu E pre nedostatočný tlak vody
30.06.201730.06.2017
Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky na poskytnutie služieb s názvom "Poradenstvo v rámci projektu - Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI SPU v Nitre-doplnenie/oprava
Výzva na predloženie ponuky-oprava
K. Valachovičová09.08.201809.08.2018
Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky na poskytnutie služieb s názvom "Poradenstvo v rámci projektu - Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI SPU v Nitre
Výzva na predloženie ponuky
K. Valachovičová06.08.2018
09.08.2018
príloha k výzve - účtovné poradenstvo
O. Roháčiková
23.05.2016
23.05.2016
Prístup k databáze ProQuest Ebook Central – kolekcia Business and Economics na rok 2019
Výzva na predloženie ponuky
06.03.2019
06.03.2019
Realizácia web services v informačnom systéme
Výzva na predloženie cenovej ponuky
D. Tóthová
12.11.2018
12.11.2018
Realizácia web services v informačnom systéme - súťaž je zrušená z dôvodu chýb v texteVýzva na predloženie cenovej ponuky07.11.2018
09.11.2018
Rozšírenie existujúceho kamerového systému vrátane softvéru06.04.201706.04.2017


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (11 - 18 z 18).

NázevVstup do složky
Energetický audit pre CUŠ
Web aplikácia na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele - Zákazka zrušená
ŠD Pribina - predprojektová príprava
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Pranie a žehlenie bielizne pre SPU - Študentské domovy a jedálne v Nitre
PD na rekonštrukciu izieb v ŠD Nová Doba, SPU Nitra
Analýza možností personalizácie internetovej aplikácie Portál VŠ, návrh dizajnu, návrh algoritmu – Realizačná štúdia
Poistenie majetku z projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb