Priečinok Výmena 250 mm hlavného liatinového rozvodu pitnej vody v hlavnom areály SPU Nitra

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výmena 250 mm hlavného liatinového rozvodu pitnej vody v hlavnom areály SPU Nitra.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Trasa pre výmenu 250 liatinového rozvodu pitnej vody
V. Baláž14.10.2016
14.10.2016
Výkaz výmer pre výmenu 250 hlavného liatinového rozvodu pitnej vody
14.10.201614.10.2016
Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo
V. Baláž
14.10.2016
14.10.2016
Výzva na predloženie ponuky - Výmena 250 m hlavného liatinového rozvodu pitnej vody priemeru 1250mm...
Text výzvy na predloženie ponuky
V. Baláž
14.10.2016
14.10.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.