Priečinok Výmena 250 mm hlavného liatinového rozvodu pitnej vody v hlavnom areály SPU Nitra

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výmena 250 mm hlavného liatinového rozvodu pitnej vody v hlavnom areály SPU Nitra.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziť
Príloha
Trasa pre výmenu 250 liatinového rozvodu pitnej vody14.10.2016
14.10.2016
Výkaz výmer pre výmenu 250 hlavného liatinového rozvodu pitnej vody
14.10.2016
14.10.2016
Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo
14.10.201614.10.2016
Výzva na predloženie ponuky - Výmena 250 m hlavného liatinového rozvodu pitnej vody priemeru 1250mm...
Text výzvy na predloženie ponuky
14.10.2016
14.10.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.