Složka doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

Strom dokumentů
   
Zobrazení dokumentů

Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc. .

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Název
KomentářVložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Příloha
Dekrét
25.01.2018
25.01.2018
Návrh na vymenovanie za profesorku
11.04.2017
11.04.2017
Vymenúvacie konanie
E. Kaliariková
22.03.2017
22.03.2017
Oponentský posudok prof. Fidrmuc
E. Kaliariková10.03.2017
10.03.2017
Pozvánka
E. Kaliariková02.03.2017
02.03.2017
Oponentský posudok prof. Tlustý
E. Kaliariková24.01.201724.01.2017
Oponentský posudok prof. Kabát
E. Kaliariková24.01.201724.01.2017
Profesijný životopis
21.11.2016
21.11.2016
Súhlas dotknutej osoby
21.11.2016
21.11.2016
Rozhodnutie Vedeckej rady FEM SPU v Nitre
E. Kaliariková18.11.201618.11.2016


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 3 z 3).

Název
Vstup do složky
Výpis zo zasadnutia VR FEM SPU
Prezenčná listina VR FEM SPU, 10.4.2017
Publikácie