Priečinok doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc. .

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Dekrét
E. Kaliariková25.01.2018
25.01.2018
Návrh na vymenovanie za profesorku
11.04.2017
11.04.2017
Vymenúvacie konanie22.03.2017
22.03.2017
Oponentský posudok prof. Fidrmuc10.03.2017
10.03.2017
Pozvánka02.03.2017
02.03.2017
Oponentský posudok prof. Tlustý24.01.2017
24.01.2017
Oponentský posudok prof. Kabát
E. Kaliariková24.01.2017
24.01.2017
Profesijný životopis
21.11.2016
21.11.2016
Súhlas dotknutej osoby
21.11.2016
21.11.2016
Rozhodnutie Vedeckej rady FEM SPU v Nitre18.11.201618.11.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

Názov
Vstup do priečinka
Výpis zo zasadnutia VR FEM SPU
Prezenčná listina VR FEM SPU, 10.4.2017
Publikácie