Priečinok doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc. .

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
DekrétE. Kaliariková25.01.201825.01.2018
Návrh na vymenovanie za profesorkuE. Kaliariková11.04.201711.04.2017
Vymenúvacie konanieE. Kaliariková22.03.201722.03.2017
Oponentský posudok prof. FidrmucE. Kaliariková10.03.201710.03.2017
PozvánkaE. Kaliariková02.03.201702.03.2017
Oponentský posudok prof. TlustýE. Kaliariková24.01.201724.01.2017
Oponentský posudok prof. KabátE. Kaliariková24.01.201724.01.2017
Profesijný životopisE. Kaliariková21.11.201621.11.2016
Súhlas dotknutej osobyE. Kaliariková21.11.201621.11.2016
Rozhodnutie Vedeckej rady FEM SPU v NitreE. Kaliariková18.11.201618.11.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

NázovVstup do priečinka
Výpis zo zasadnutia VR FEM SPU
Prezenčná listina VR FEM SPU, 10.4.2017
Publikácie