Folder Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri pavilóne RI v hlavnom areáli SPU v Nitre

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri pavilóne RI v hlavnom areáli SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Doplnenie Výzvy na predloženie ponukyA. Kentošová
01/10/2017
01/10/2017
Príloha č.2 návrh Zmluvy o dielo
12/16/2016
12/16/2016
Príloha č.1 _Formulár cenovej ponuky
12/16/2016
12/16/2016
Výzva na predloženie ponuky
12/16/2016
12/16/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.