Priečinok Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Radoslava Kanianska, CSc..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Rozh_VR_FEŠRR_24_11_2017
11.12.2017
11.12.2017
Závery_HK
28.11.2017
28.11.2017
Prezenčná_listina_VR_FEŠRR_24_11_2017
28.11.2017
28.11.2017
Návrh_na_udelenie_titulu_docent
28.11.2017
28.11.2017
Pozvánka
13.09.201713.09.2017
Oponentský_posudok_prof_JurániV. Magáthová21.08.201721.08.2017
Oponentský_posudok_prof_Vilček
21.08.2017
21.08.2017
Oponentský_posudok_prof_Bielek
21.08.2017
21.08.2017
Rozh_VR_FEŠRR_25_04_2017
03.05.2017
03.05.2017
Profesijný životopis
V. Magáthová
13.04.2017
13.04.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.