Priečinok Stavebné opravy v aule SPU v Nitre

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Stavebné opravy v aule SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií17.08.201717.08.2017
Príloha č.2b
A. Kentošová
17.08.2017
17.08.2017
Príloha č.2a
A. Kentošová17.08.201717.08.2017
Príloha č.2 17.08.2017
17.08.2017
Príloha č. 1 Výkaz výmer
A. Kentošová
17.08.2017
17.08.2017
Výzva na predloženie ponuky
17.08.2017
17.08.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.