Priečinok Oprava spevnenej plochy na malom parkovisku pri aule SPU v Nitre

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Oprava spevnenej plochy na malom parkovisku pri aule SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.4
A. Kentošová
21.09.2017
21.09.2017
Príloha č. 3
A. Kentošová21.09.2017
21.09.2017
Príloha č. 221.09.2017
21.09.2017
Príloha č. 1
A. Kentošová21.09.2017
21.09.2017
Výzva na predloženie ponuky
21.09.2017
21.09.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.