Priečinok Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Príloha č. 4
26.09.2017
26.09.2017
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Príloha č. 3
26.09.201726.09.2017
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Príloha č. 2
26.09.2017
26.09.2017
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnostiPríloha č. 126.09.201726.09.2017
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Výzva
I. Kružlíková26.09.201726.09.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.