Priečinok Areálové osvetlenie SPU v Nitre

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Areálové osvetlenie SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10 11-12

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č. 11A. Kentošová11.10.201711.10.2017
Príloha č.1011.10.201711.10.2017
Príloha č. 9
11.10.2017
11.10.2017
Príloha č. 8
A. Kentošová
11.10.2017
11.10.2017
Príloha č. 7
11.10.201711.10.2017
Príloha č. 6
A. Kentošová11.10.2017
11.10.2017
Príloha č.5
11.10.2017
11.10.2017
Príloha č. 4 _ návrh Zmluvy o dieloA. Kentošová11.10.2017
11.10.2017
Prílohas č.3 Čestné vyhlásenie o súhlase s OP
A. Kentošová
11.10.2017
11.10.2017
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
11.10.2017
11.10.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.