Folder Ing. Radovan Savov, PhD.

Document tree   

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Ing. Radovan Savov, PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 13).

1-10
11-13

NameCommentsEntered byDocument dateModifications
Display
Attachment
Dekrét
05/09/2018
05/09/2018
Prezenčná listina z VR FEM SPU 24.4.2018 E. Kaliariková
04/26/2018
04/26/2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre z 24.4.2018
04/26/2018
04/26/2018
Návrh na udelenie titulu docent
E. Kaliariková
04/25/2018
04/25/2018
Oponentský posudok prof. Tichá
E. Kaliariková03/21/201803/21/2018
Oponentský posudok prof. Nagyová
E. Kaliariková03/14/201803/14/2018
Oponentský posudok doc. Chládková
01/29/201801/29/2018
Profesijný životopis12/08/2017
12/08/2017
Plnenie minimálnych kritérií
12/08/2017
12/08/2017
Súhlas dotknutej osoby
E. Kaliariková12/04/2017
12/04/2017


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Publikačná činnosť