Priečinok Ing. Radovan Savov, PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Radovan Savov, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
09.05.201809.05.2018
Prezenčná listina z VR FEM SPU 24.4.2018
E. Kaliariková26.04.2018
26.04.2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre z 24.4.2018
E. Kaliariková26.04.2018
26.04.2018
Návrh na udelenie titulu docent
E. Kaliariková25.04.2018
25.04.2018
Oponentský posudok prof. Tichá
E. Kaliariková21.03.2018
21.03.2018
Oponentský posudok prof. Nagyová
E. Kaliariková
14.03.2018
14.03.2018
Oponentský posudok doc. Chládková
E. Kaliariková
29.01.2018
29.01.2018
Profesijný životopis08.12.2017
08.12.2017
Plnenie minimálnych kritérií08.12.2017
08.12.2017
Súhlas dotknutej osoby
E. Kaliariková
04.12.2017
04.12.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Publikačná činnosť