Folder bc

Document tree   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder bc.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 17).

1-10

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachment
Dôležité termíny pre študentov dennej a externej formy štúdia končiacich II. stupeň vzdelávania v ak. roku 2014/15
12/03/201412/03/2014
Dôležité termíny pre študentov dennej a externej formy štúdia končiacich I. stupeň vzdelávania v ak. roku 2014/15I. Takáč12/03/201412/03/2014
Courses FESRD in EL Master level I. Takáč10/16/2014
10/16/2014
Courses FESRD in EL Bachelor
I. Takáč10/16/201410/16/2014
Študijné programy na I. - bakalárskom stupni vysokoškolského vzdelávania
03/24/201403/24/2014
Okruhy otázok súborných predmetov bakalárskych štátnych skúšok v akademickom roku 2013/2014I. Takáč
03/06/2014
03/06/2014
Termín odbornej exkurzie RR LS 2013/2014
I. Takáč01/07/2014
01/07/2014
Termín odbornej exkurzie EU LS 2013/2014
01/07/2014
01/07/2014
Termín odbornej exkurzie VK LS 2013/2014I. Takáč
01/07/2014
01/07/2014
Termín odbornej exkurzie EM LS 2013/2014I. Takáč01/07/2014
01/07/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.