Folder bc

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder bc.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 17 of 17).

1-10
11-17

NameCommentsEntered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Príklad - výberová prednáška k štatistickým metódam pre použitie v zaverečných prácachI. Takáč
11/29/2013
11/29/2013
Prezentácia - výberová prednáška k štatistickým metódam pre použitie v zaverečných prácach
11/29/201311/29/2013
Pokyny pre študentov k postupu pri prihlasovaní sa na témy bakalárskych prác v ak. roku 2013/14
10/28/2013
10/28/2013
Termín odbornej exkurzie VK LS 2012/2013
E. Trabalíková04/19/201304/19/2013
Termín odbornej exkurzie RR LS 2012/2013
04/19/2013
04/19/2013
Termín odbornej exkurzie EU LS 2012/2013
04/19/2013
04/19/2013
Termín odbornej exkurzie EM LS 2012/2013
04/18/201304/18/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.