Složka Slovenská poľnohospodárska knižnica

   Zobrazení dokumentů

Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Slovenská poľnohospodárska knižnica.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentuModifikace
Zobrazit
Příloha
Organizačno prevádzkový poriadok SlPK pri SPUB. Bellérová11.06.2020
11.06.2020
Štatút SlPK pri SPU
B. Bellérová11.06.2020
11.06.2020


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 8 z 8).

Název
Vstup do složky
Evidencia publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov
Rôzne
Publikačná činnosť katedier FAPZ
Publikačná činnosť katedier FBP
Publikačná činnosť katedier FEM
Publikačná činnosť katedier FEŠRR
Publikačná činnosť katedier FZKI
Publikačná činnosť katedier TF