Priečinok Slovenská poľnohospodárska knižnica

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Slovenská poľnohospodárska knižnica.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Organizačno prevádzkový poriadok SlPK pri SPUB. Bellérová11.06.2020
11.06.2020
Štatút SlPK pri SPU
11.06.2020
11.06.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 8 z 8).

Názov
Vstup do priečinka
Evidencia publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov
Rôzne
Publikačná činnosť katedier FAPZ
Publikačná činnosť katedier FBP
Publikačná činnosť katedier FEM
Publikačná činnosť katedier FEŠRR
Publikačná činnosť katedier FZKI
Publikačná činnosť katedier TF