Priečinok Publikačná činnosť katedier FZKI

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Publikačná činnosť katedier FZKI.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekanát Fakulty záhradníctva a krajin.inžinierstva
M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra biometeorológie a hydrológie
16.01.2012
17.01.2012
Katedra biotechniky zelene M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra krajin. plánovania a pozemkových úprav
16.01.2012
17.01.2012
Katedra krajinného inžinierstva
16.01.2012
17.01.2012
Katedra ovocinárstva,vinohradníctva a vinárstva
16.01.2012
17.01.2012
Katedra telesnej výchovy a športu
16.01.201217.01.2012
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry M. Urbanová16.01.2012
17.01.2012
Katedra zeleninárstva 16.01.2012
17.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.