Folder Podlimitné zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z.

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Podlimitné zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z..

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 7 of 7).

Name
Enter folder
SPU/PZ/22/2013 - Motorové vozidlo pre praktickú výučbu
SPU/VS/17/2013 - Rekonštrukcia a zateplenie fasády ŠD Mladosť – II.etapa
SPU/VS/25/2013 - „Zateplenie stavby pavilónu RI s prístavbou“
SPU/VS/19/2013 - Výmena rozvodov ÚK a vykurovacích telies ŠD Mladosť“
SPU/VS/24/2013 - Rekonštrukcia objektov SPU v Nitre
Servis zdvíhacích zariadení - SPU/VS/28/2013
SPU/RKBZ/30/ - Prevádzka centrálnych informačných systémov - Portál VŠ a Elektronická prihláška