Priečinok Nadlimitné zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Nadlimitné zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z..

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 6 z 6).

NázovVstup do priečinka
SPU/NZ/32/2013 - Výskumné centrum AgroBioTech – nábytok
SPU/NZ/34/2013 - Výskumné centrum AgroBioTech – prístrojové vybavenie
SPU/NZ/26/2013 - Dodávka tovarov informačno-komunikačných technológií (IKT)
SPU/NZ/37/2013 - Letenky 2013
SPU/NZ/33/2013 - Výskumné centrum AgroBioTech – informačno-komunikačné technológie
SPU/NZ/31/2013 - AgroBioTech – rekonštrukcia a prístavba objektov, realizačná projektová dokumentácia