Folder Nadlimitné zákazky podľa zákona č.343/2015 Z.z.

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Nadlimitné zákazky podľa zákona č.343/2015 Z.z..

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 5 of 5).

NameEnter folder
Služby uvedené v prílohe č. 1
Tovary, ktorými sú potraviny
Tovary, okrem potravín
Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1
Stavebné práce