Priečinok Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.