Priečinok Vnútorné predpisy pre štúdium dokumenty

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy pre štúdium dokumenty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zriaďovanie odborných komisií - smernica
M. Granátová12.03.2019
12.03.2019
Dohoda o praxi EN
M. Granátová
06.02.2017
30.10.2018
Dohoda prevádzková prax M. Granátová21.01.201330.10.2018
Smernica o pôsobnosti koordinátora pre ŠŠP
M. Granátová11.09.2014
11.09.2014
Zásady realizácie BOZP pre študentov
21.01.2013
18.04.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.