Priečinok Kompletná rekonštrukcia 29 buniek na 3. poschodí v ŠD Mladosť

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kompletná rekonštrukcia 29 buniek na 3. poschodí v ŠD Mladosť.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziťPríloha
Príloha č.3 - Projektová dokumentácia
27.03.2018
27.03.2018
Príloha č.2 Zoznam subdodávateľov
27.03.201827.03.2018
Príloha č.1- Výkaz výmer
27.03.201827.03.2018
Výzva na predloženie ponuky
E. Kolníková
27.03.2018
27.03.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.