Priečinok Ing.Ján Horák,PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing.Ján Horák,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 14 z 14).

11-14

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Posudok Stredová
A. Matuškovičová11.09.2018
11.09.2018
plnenie kriteriiA. Matuškovičová16.04.2018
16.04.2018
VPCH príloha 4
A. Matuškovičová
16.04.2018
16.04.2018
Žiadosť
A. Matuškovičová16.04.201816.04.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.