Folder Uchádzačom o štúdium

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Uchádzačom o štúdium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10 11

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Prihláška na III. stupeň vzdelávania
02/25/2013
12/08/2013
Prihláška na II. stupeň štúdia
02/24/2013
12/08/2013
Poplatok za materiálne zabezpečenia prijímacieho konania III. stupeň
I. Takáč
02/08/2012
02/25/2013
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalársky stupeň štúdia
I. Takáč02/08/201202/24/2013
Vzor prihlášky bc.
02/08/2012
02/24/2013
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na inžinierske štúdium v ak. r. 2012/2013
I. Takáč
02/08/2012
02/08/2012
Poplatok za materiálne zabezpečenia prijímacieho konania02/08/2012
02/08/2012
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na bakalárske štúdium v ak. r. 2012/2013I. Takáč
02/08/2012
02/08/2012
Informácie pre uchádzačov o štúdium o možnostiach, ktoré ponúka fakulta
02/08/2012
02/08/2012
Propagačný materiál pre uchádzačov
02/08/2012
02/08/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.