Priečinok CEEPUS

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku CEEPUS.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Viac informácií o CEEPUS mobilitách
27.08.2013
17.10.2014
Prihláška CEEPUS pedagógI. Takáč
19.09.2013
20.09.2013
Mobilities for university teachers20.09.2013
20.09.2013
Application form for teachers
20.09.2013
20.09.2013
Účel pobytu ceepusI. Takáč
19.09.2013
19.09.2013
Prihláška CEEPUS študent
19.09.2013
19.09.2013
BOKU Viedeň - Course list
I. Takáč08.02.201208.02.2012
Pannónska univerzita - course list08.02.2012
08.02.2012
Univerzita sv. Štefana, Godollo - course catalogueI. Takáč08.02.2012
08.02.2012
Ekonomická škola vo Varšave - course list08.02.2012
08.02.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.