Priečinok Ing. Marián Tóth, PhD.

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Marián Tóth, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
E. Kaliariková17.12.2018
17.12.2018
Prezenčná listina z VR FEM SPU v Nitre zo 4.12.2018
05.12.2018
05.12.2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre zo 4.12.2018
E. Kaliariková05.12.2018
05.12.2018
Návrh na udelenie titulu docent
E. Kaliariková
05.12.2018
05.12.2018
Oponentský posudok prof. Kabát
E. Kaliariková23.07.201823.07.2018
Oponentský posudok doc. Rajčániová
23.07.2018
23.07.2018
Oponentský posudok doc. Kubíčková
10.07.2018
10.07.2018
Žiadosť o habilitačné konanie
22.06.2018
22.06.2018
Profesijný životopis
E. Kaliariková04.05.2018
04.05.2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v NitreE. Kaliariková
03.05.2018
03.05.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Publikačná činnosť