Priečinok Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.6 Stavebné povolenie na výstavbu predmetu zákazky23.05.201823.05.2018
Príloha č.5h Súhrnná technická správa pergola SPU
P. Štefeková23.05.201823.05.2018
Príloha č.5g Situácia pergola SPU-Model
23.05.2018
23.05.2018
Próloha č.5f PohľadyP. Štefeková23.05.2018
23.05.2018
Príloha č.5e Pôdorys krovu
23.05.2018
23.05.2018
Príloha č.5d Zvislý rez A-A
23.05.2018
23.05.2018
Príloha č.5c Pôdorys I NP
23.05.201823.05.2018
Príloha č.5b Pôdorys základov23.05.201823.05.2018
Príloha č.5a Situácia č.123.05.201823.05.2018
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve
P. Štefeková23.05.2018
23.05.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.