Priečinok Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10
11-14

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.6 Stavebné povolenie na výstavbu predmetu zákazky
P. Štefeková23.05.201823.05.2018
Príloha č.5h Súhrnná technická správa pergola SPU
23.05.201823.05.2018
Príloha č.5g Situácia pergola SPU-ModelP. Štefeková23.05.2018
23.05.2018
Próloha č.5f PohľadyP. Štefeková23.05.201823.05.2018
Príloha č.5e Pôdorys krovu
P. Štefeková23.05.201823.05.2018
Príloha č.5d Zvislý rez A-AP. Štefeková
23.05.2018
23.05.2018
Príloha č.5c Pôdorys I NP
23.05.2018
23.05.2018
Príloha č.5b Pôdorys základov
23.05.2018
23.05.2018
Príloha č.5a Situácia č.1
23.05.201823.05.2018
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzveP. Štefeková
23.05.2018
23.05.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.