Folder Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 14 of 14).

1-10
11-14

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo
05/23/2018
05/23/2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
P. Štefeková05/23/2018
05/23/2018
Príloha č. 1 - Výkaz výmerP. Štefeková
05/23/2018
05/23/2018
Výzva na predkladanie ponúk
05/23/2018
05/23/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.