Priečinok Záverečné práce

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Záverečné práce.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Informácie k bezodplatnému citovaniu noriem STN
29.05.2020
29.05.2020
Zoznam noriem STN
M. Granátová
29.05.2020
29.05.2020
Smernica o ZaHP
29.02.201221.02.2020
Dôležitý oznam
M. Granátová31.05.2012
03.02.2020
Šablóna v anglickom jazyku
04.12.2012
17.06.2019
Zber, vkladanie, odovzdávanie, zverejňovanie prác
29.02.201220.03.2019
Šablóna v slovenskom jazyku
01.03.2012
25.10.2016
Plagiátorstvo na WWW
M. Granátová16.02.201225.10.2016
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 v anglickom jazyku
07.03.201307.03.2013
Záverečné práce v UISM. Granátová29.02.2012
15.02.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Prílohy