Folder Public document server

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Public document server.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 25).

Name
Enter folder
Verejné obstarávanie
Veda a výskum
Kongresové centrum SPUv Nitre
UO OZ PŠaV pri SPU
Voľné pracovné miesta
Odpredaj/Prevod majetku
Správna rada SPU v Nitre
Web SPU
Úradná tabuľa SPU
Medzinárodná spolupráca