Priečinok Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre - opakovaná výzva

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre - opakovaná výzva.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10
11-14

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.5c Pôdorys I NPP. Štefeková
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.1 Výkaz výmer
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.2 Návrh ma plnenie kritérií
P. Štefeková26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.3 Zmluva o dielo
P. Štefeková26.06.201826.06.2018
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5a
P. Štefeková26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5b
P. Štefeková
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5d
P. Štefeková
26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5e
P. Štefeková26.06.2018
26.06.2018
Príloha č.5f
26.06.2018
26.06.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.