Priečinok Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018-2022

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018-2022.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zápisnica z výsledku volieb do AS SPU v Nitre na volebné obdobie rokov 2018-2022
E. Hudáková
19.10.2018
22.10.2018
PLATNÝ zoznam kandidátov do AS SPU v Nitre za rektorát a celoškolské pracoviská04.10.2018
09.10.2018
VZOR Návrh člena AS SPU - Rektorát SPU a celoškolské pracoviská
01.08.2018
01.08.2018
Organizačné zabezpečenie voliebE. Hudáková
17.07.2018
18.07.2018
Vyhlásenie volieb
E. Hudáková
17.07.2018
17.07.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.