Priečinok Štatút fakulty

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Štatút fakulty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Štatút FEM SPU V Nitre v úplnom znení
Ľ. Šemeláková
19.07.2019
19.07.2019
Dodatok č. 2 k Štatútu FEM SPU v Nitre schválený 26. 6. 2019
Ľ. Šemeláková19.07.201919.07.2019
Dodatok č. 1 k štatútu FEM SPU v Nitre schválený v AS SPU 15. 5. 2015
15.05.2015
04.09.2018
Štatút FEM SPU v Nitre schválený 8 .10 .2014
08.10.2014
04.09.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.