Priečinok Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo
A. Kentošová11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.3 Vyhlásenie o súhlase s OP
A. Kentošová
11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
A. Kentošová
11.09.2018
11.09.2018
Príloha č.1a Technická správa
11.09.201811.09.2018
Príloha č.1 Výkaz výmer
A. Kentošová11.09.201811.09.2018
Výzva na predloženie ponuky
A. Kentošová11.09.2018
11.09.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.