Priečinok Nákladné motorové vozidlo k praktickej výučbe študentov SPU v Nitre

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Nákladné motorové vozidlo k praktickej výučbe študentov SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy
A. Kentošová
02.10.2018
02.10.2018
Príloha č.3 Vyhlásenie o súhlase s OP
02.10.2018
02.10.2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
02.10.2018
02.10.2018
Výzva na predloženie ponuky + Príloha č.1
02.10.2018
02.10.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.