Priečinok Web aplikácia na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele - Zákazka zrušená

Strom dokumentov
   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Web aplikácia na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele - Zákazka zrušená .

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Oznámenie o zrušení VO
25.10.2018
25.10.2018
nothing
Oznámenie o zrušení VO
A. Kentošová
25.10.2018
25.10.2018
Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo
A. Kentošová18.10.2018
18.10.2018
Príloha č.3 Vyhlásenie o súhlase s OP
A. Kentošová
18.10.2018
18.10.2018
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
18.10.201818.10.2018
Príloha č.1 Špecifikácia ceny a predmetu plnenia
18.10.2018
18.10.2018
Výzva na predloženie ponuky
A. Kentošová
18.10.2018
18.10.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.