Priečinok Poistenie majetku z projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Poistenie majetku z projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziť
Príloha
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií
A. Kentošová09.11.201809.11.2018
Príloha č.2 Stanovenie ceny
09.11.2018
09.11.2018
Príloha č.1-A až 1-I _ Zoznam technického zhodnotenia nehnuteľného majetku a rozpis hnuteľného majetku a nehmotného majetkuA. Kentošová09.11.201809.11.2018
Príloha č.1 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky09.11.2018
09.11.2018
Výzva na predkladanie ponúk
A. Kentošová09.11.201809.11.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.