Priečinok Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD. .

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
DekrétE. Kaliariková25.04.201925.04.2019
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019E. Kaliariková11.04.201911.04.2019
Prezenčná listina z VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019E. Kaliariková10.04.201910.04.2019
Návrh na udelenie titulu docentE. Kaliariková10.04.201910.04.2019
Oponentský posudok doc. HupkováE. Kaliariková04.03.201904.03.2019
Oponentský posudok prof. DaňoE. Kaliariková22.02.201922.02.2019
Oponentský posudok prof. TlustýE. Kaliariková31.01.201931.01.2019
Plnenie minimálnych kritériíE. Kaliariková28.01.201928.01.2019
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasovE. Kaliariková28.01.201928.01.2019
Profesijný životopisE. Kaliariková28.01.201928.01.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.