Priečinok Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD. .

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
25.04.2019
25.04.2019
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019
11.04.201911.04.2019
Prezenčná listina z VR FEM SPU v Nitre zo dňa 9.4.2019
10.04.2019
10.04.2019
Návrh na udelenie titulu docent
E. Kaliariková
10.04.2019
10.04.2019
Oponentský posudok doc. Hupková
04.03.2019
04.03.2019
Oponentský posudok prof. Daňo
E. Kaliariková
22.02.2019
22.02.2019
Oponentský posudok prof. Tlustý
31.01.2019
31.01.2019
Plnenie minimálnych kritériíE. Kaliariková28.01.2019
28.01.2019
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov28.01.2019
28.01.2019
Profesijný životopis
28.01.201928.01.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.