Priečinok Akreditované študijné programy

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Akreditované študijné programy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Študijné programy akreditované na FBP
M. Granátová
28.05.2012
16.04.2019
Študijné programy akreditované na TF
28.05.2012
16.04.2019
Študijné programy akreditované na FZKI
28.05.2012
30.01.2019
Študijné programy akreditované na FEŠRR
28.05.2012
30.01.2019
Študijné programy akreditované na FEM
28.05.2012
30.01.2019
· Študijné programy akreditované na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov
M. Granátová
28.05.2012
30.01.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Študijné programy akreditované na TF