Folder Verejné obchodné súťaže

Document tree
   

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Verejné obchodné súťaže.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 25).

1-10 11-20

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
OVS 4_2019_stavba včelín Oponice
M. Žigrai
03/11/2019
03/11/2019
OVS 3/2019, včelín Oponice, opakovaná02/07/201902/07/2019
VOS c.2/2019/SPU odpredaj stavby včelín Oponice
01/10/2019
01/10/2019
OVS 1/2019/SPU odpredaj pozemku Kalvária
M. Žigrai01/10/201901/10/2019
Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetu pod aulou budovy rektorátu SPU v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univer...
03/28/2018
03/28/2018
súťažné podklady k OVS_3_2017_SPU_nájom bufetu v ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre 5.6.2017
06/05/201706/05/2017
súťažné podklady k OVS_2_2017_SPU_nájom bufetu v pavilóne S FEM SPU v Nitre 5.6.2017
06/05/2017
06/05/2017
súťažné podklady k VOS - dočasný nájom nehnuteľného majetku- pozemky
VOS/01/2017/SPU
M. Žigrai
03/08/2017
03/08/2017
Kúpna zmluva - príloha 1- odpredaj pozemku
09/30/2016
09/30/2016
ovs- predaj pozemku
J. Sochorová
09/30/2016
09/30/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

Name
Enter folder
Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná
Súťažné podklady k VOS na prenájom bufetov SPU v Nitre